Geboortekaartjes online in postformaat!

Regelmatig krijgen we de vraag of het kaartje Korneel, Loor of Lou ook
als postkaartje kan.

Hierbij willen we iedereen informeren dat ieder kaartje kan voorzien worden van een echte postkaartzijde!